Past news

Read about DefiXions in Gotlands Newspaper
defiXions-2013-Gotlands-Tidningar-frontpage-thumb defiXions-2013-Gotlands-Tidningar-artikel-inne-i-tidningen-2- thumb

 "Ça plane pour moi"

vi slutade efter tio veckor (max tid) på 5:e plats

ligger på listan för 7:e veckan och på 6:e plats!

New contender at the Swedish Community
Radio list. Click here

Read about anders Karlsmark and defiXions 
in Mitt i Huddinge Click here